martes, 10 de junio de 2008

Creacións literarias

Decidiuse facer este libro de receitas acompañado dun mural para fomentar que o nenos coman peixe.

Animación á lectura

Activdade para que os nenos realizaran unha tarea moi cotidiana como a lectura.


Estudo das aves

- Dicionario : Recopilación das características fundamentais das aves.- Mural : Exposición de fotos das aves do dicionario.
Escenificación dun conto musical

Estes contos foron realizados polos alumnos de 2º e 4º da ESO.

Os obxectivos do conto de 2ºda ESO son:

· Coñecer os elemetos básicos da linguaxe musical
· Diferenciación de timbre
· Diferenciar a altura do sonido
· Diferenciación de intensidades e ritmos

Os obxectivos respecto ao conto de 4º da ESO:

· Coñecer os elementos que fan unha melodía expresiva, atractiva e diferente
· O carácter
· O timbre instrumental
· A tonalidade
· O ritmo, o acompañamento, o matriz, o aire, a articulación e a expresión
· A interpretación


Lectura de contos na biblioteca

Unha actividade didáctica para favorecer a paixón dos nenos pola lectura.